görgür gör‧gür

 1. Gowy görýän, göreji güýçli, gözi ýiti.

  • Dilde sözlän sözlerim, Görgür eden gözlerim -- barysy agzybirlik. (Durdy Gylyç, Goşgular)

 2. Göçme manyda Duýgur, hüşgär, eserdeň.

  • Peleňden haýbatly, möjekden görgür, Özi bolsa aýny diýen ýaşynda. (N. Pomma, Goşgular)

  • Görgür adam.


Duş gelýän formalary
 • görgürdi
 • görgürdim
 • görgürim
 • görgürligi
 • görgürliginiň
 • görgürlik