görgüli gör‧gü‧li

 1. Jebir-sütem çeken, horluk derdini çekýän.

  • Öňki wagtlarda pukara görgüliler ýersiz-suwsuzlykdan horlanyp geldiler.

 2. Biçäre, pahyr, betbagt.

  • Görgülä eýýämden nebsim agyryberdi. (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Bagbanyň gyzy)

  • Görgüliniň gözi agyrsa, goňşusy duýmaz. (nakyl)


Duş gelýän formalary
 • görgülem
 • görgüliden
 • görgüliler
 • görgülilere
 • görgülileri
 • görgülileriň
 • görgülilik
 • görgülini
 • görgüliniň
 • görgüliň
 • görgülä