göreldeli gö‧rel‧de‧li sypat

Görelde alarlykly, edepli, salykatly, tertipli.

  • Bizde öz işinde höwesjeň gaýraty, göreldeli ýaş mugallymlar kadry bar. (Y. T. Ogorodinkow, L. N. Şimbirýow, Pedagogika)

  • Göreldeli adam.


Duş gelýän formalary
  • göreldelidir