görelde gö‧rel‧de at

Tejribe sapak almak mümkin bolan nusga tälim alar ýaly hereket, gylyk-häsiýet.

 • Hak iş üçin nähili göreşmek geregi barada Petrogratdaky işçiler, soldatlar hem matroslar bize beýik görelde görkezdiler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

görelde almak

Biriniň gowy häsiýetine öýkünmek, şony kabul etmek.


Duş gelýän formalary
 • göreldedir
 • göreldeler
 • göreldeleri
 • göreldelerine
 • göreldeli
 • göreldelidir
 • göreldelik
 • göreldesi
 • göreldesin
 • göreldesinden
 • göreldesine
 • göreldesini
 • göreldesiniň
 • göreldä
 • göreldämiz
 • göreldämize
 • göreldämizi
 • göreldäni
 • göreldäniň
 • göreldäň
 • göreldäňi