göreşmek gö‧reş‧mek işlik

 1. Göreş sporty boýunça güýç synaşyp, biri-birini ýykjak bolmak, göreş tutmak.

  • Şu gün stadionyň göreş meýdançasynda ýaş pälwanlar göreşjekdir.

 2. Göreşi alyp barmak, söweşmek, uruşmak.

  • Kutuzow güýjüni gaýgyrman göreşgen serkerdedi. («Mydam taýýar» gazeti)

  • Azatlyk ugrunda göreşmek.

 3. Bir zadyň ugrunda çalyşmak, alada etmek.

  • Kolhozyň maldarlary täze ýylda has köp üstünlik gazanmak ugrunda göreşýärler. («Sowet Türkmenistany» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • göreşdi
 • göreşdigini
 • göreşdiler
 • göreşdir
 • göreşdiň
 • göreşeli
 • göreşeliň
 • göreşem
 • göreşen
 • göreşende
 • göreşenden
 • göreşendigi
 • göreşendigini
 • göreşendikleri
 • göreşendiklerine
 • göreşendikleriniň
 • göreşene
 • göreşenini
 • göreşenler
 • göreşenligi
 • göreşenoklar
 • göreşensoň
 • göreşer
 • göreşerden
 • göreşerdi
 • göreşerin
 • göreşeris
 • göreşersiň
 • göreşip
 • göreşipdi
 • göreşipdiler
 • göreşipdir
 • göreşipdirler
 • göreşiň
 • göreşjegiň
 • göreşjek
 • göreşjekdigini
 • göreşjekdiklerini
 • göreşjekdir
 • göreşjekler
 • göreşjekmi
 • göreşme
 • göreşmedik
 • göreşmegi
 • göreşmegimiz
 • göreşmegine
 • göreşmegini
 • göreşmeginiň
 • göreşmegiň
 • göreşmegiňe
 • göreşmek
 • göreşmekde
 • göreşmekden
 • göreşmekdir
 • göreşmeklige
 • göreşmekligi
 • göreşmekligiň
 • göreşmeklik
 • göreşmeli
 • göreşmelidigi
 • göreşmelidigine
 • göreşmelidigini
 • göreşmelidir
 • göreşmezden
 • göreşmezligi
 • göreşmeýän
 • göreşmeýändigi
 • göreşmeýändigini
 • göreşmeýär
 • göreşmeýäris
 • göreşmeýärler
 • göreşmäge
 • göreşmän
 • göreşmäň
 • göreşse-de
 • göreşseler
 • göreşsin
 • göreşäýse
 • göreşýän
 • göreşýändigi
 • göreşýändigine
 • göreşýändigini
 • göreşýändikleri
 • göreşýändiklerini
 • göreşýäne
 • göreşýäninden
 • göreşýänine
 • göreşýänlere
 • göreşýär
 • göreşýärdi
 • göreşýärdiler
 • göreşýärdim
 • göreşýärin
 • göreşýäris
 • göreşýärler