göreşdirmek gö‧reş‧dir‧mek işlik

Göýä synanyşdyrmak üçin göreşe salmak, göreş tutdurmak.

  • Şu gün parkda uly pälwanlary göreşdirejekler.


Duş gelýän formalary
  • göreşdirerdi
  • göreşdiriň
  • göreşdirmegi
  • göreşdirmek
  • göreşdirmeli