göreç gö‧reç

Gözüň ortasyndaky garaja bölegi.

 • Tärimiň kökleri onuň görejine gülle bolup gezeldi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Diýer Pomma, meniň geregim Watan, Gözümiň göreji ýüregim Watan. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 • Älemgoşar bardajygynyň ortasynda tegelek deşik göreç bolýar. (A. N. Kabanow, Adamyň anatomiýasy we fiziologiýasy)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem göreç - göreji.


Duş gelýän formalary
 • göreje
 • göreji
 • görejimde
 • görejimiz
 • görejimizi
 • görejimiň
 • görejinde
 • görejinden
 • görejindäki
 • görejine
 • görejini
 • görejiniň
 • görejiň
 • görejiňde
 • görejiňden
 • görejiňe
 • görejiňi
 • görejiňiz
 • göreçden
 • göreçler
 • göreçlerde
 • göreçlerdäki
 • göreçleri
 • göreçlerimde
 • göreçlerinde
 • göreçlerine
 • göreçlerini
 • göreçleriniň
 • göreçleriň
 • göreçleriňde
 • göreçleriňe
 • göreçleriňi
 • göreçli