gördürmek gör‧dür‧mek işlik

 1. Bir zady, birini başga biriniň görmegini gazanmak, başga biri arkaly iş görmek.

  • Men ony agama gördürdim, emma ol bu teklibe razy bolanok.

 2. Birine görkezmek, seretdirmek.

  • Başga birine gördürip alaýmasam, özüm tanamok.


Duş gelýän formalary
 • gördürdi
 • gördürdim
 • gördüren
 • gördürip
 • gördürmek
 • gördürýär