gördüm-bildim gör‧düm-bil‧dim

Gözlenýän ýa-da garaşylýan zat babatda azdan-köpden habar, maglumat.

  • Heý ondan bir gördüm-bildim barmy?


Duş gelýän formalary
  • gördüm-bildimsiz