görülmek işlik

 1. Seredilmek, önedilmek.

 2. Bilinmek, duýulmak, aňylmak.

  • Wagtynda görüldi, bolmasa ot alyp gitmegi mümkin eken.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar ü çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem görülmek - görler, görlüpdir.


Duş gelýän formalary
 • görlen
 • görlende
 • görlenden
 • görlendigi
 • görlendigini
 • görlendiginiň
 • görleni
 • görleninde
 • görleninden
 • görlenini
 • görlenler
 • görlensoň
 • görler
 • görlerdi
 • görleri
 • görlüp
 • görlüpdi
 • görlüpdir
 • görüldi
 • görüljegi
 • görüljegine
 • görüljegini
 • görüljek
 • görüljekdigi
 • görüljekdigini
 • görülme
 • görülmedi
 • görülmedigindenmi
 • görülmedik
 • görülmedikleri
 • görülmegi
 • görülmeginde
 • görülmegine
 • görülmegini
 • görülmeginiň
 • görülmegiň
 • görülmejeginden
 • görülmejek
 • görülmek
 • görülmekden
 • görülmeklige
 • görülmeli
 • görülmelidi
 • görülmelidigini
 • görülmelidir
 • görülmese
 • görülmez
 • görülmezligi
 • görülmezlik
 • görülmeýän
 • görülmeýändigini
 • görülmeýänligini
 • görülmeýär
 • görülmeýärdi
 • görülmäge
 • görülmän
 • görülmände
 • görülmändi
 • görülmändigi
 • görülmändigine
 • görülmändigini
 • görülmändir
 • görülmänmi
 • görülse
 • görülse-de
 • görülsin
 • görülýän
 • görülýändigi
 • görülýändigini
 • görülýändir
 • görülýändirin
 • görülýäne
 • görülýänine
 • görülýänini
 • görülýänligini
 • görülýär
 • görülýärdi