görä gö‧rä sözsoňy kömekçisi

«Sebäpli, garanda, seredende» diýen manydaky kömekçi söz.

  • Patapyň soramagyna görä, bu aýal gidip goňşy öýlerinden bir garry aýaly alyp geldi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Onda gelnen anyk netijä görä, ol Gulluhana rehimsiz daraşdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)