gönenmek gö‧nen‧mek işlik

 1. Janyň lezzet tapmak; hezil etmek, begenmek.

  • Ana, indi patyşa ýyklypdyr, nähili gönenýän bolsaňyz göneniň göreýin! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Artyk ýalyň yzyna düşüp, patyşa hökümetiniň üstüne çözub-ä gönendiňiz?! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Bir zat bir doly üpjün bolmak, ýeterlik kanagatlanmak.

  • Iýmitden gönenmek.


Duş gelýän formalary
 • gönendi
 • gönendik
 • gönendiňiz
 • gönenen
 • gönenendiklerini
 • gönener
 • gönenerin
 • gönenip
 • göneniň
 • gönenjekdi
 • gönenmek
 • gönensin
 • gönensinler
 • gönenýän