gönendirmek gö‧nen‧dir‧mek işlik

 1. Hezil etdirmek, hezil bermek, begendirmek, guwandyrmak (iş barada).

  • Hawa, garaz, näçede gönendirdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Siz-ämeni gönendiräýdiniz!

 2. Bir zat bilen doly üpjün etmek.

  • Ir-iýmişden gönendirmek.


Duş gelýän formalary
 • gönendirdi
 • gönendirdiň
 • gönendirenok
 • gönendirmedi
 • gönendirmek