gönümellik gö‧nü‧mel‧lik

 1. Gönümele degişli bolan gylyk-häsiýet, hakykatçylyk, dogruçyllyk.

  • Agşam indi köşeşen Guzubaýewiň ýanyna bardy-da, oňa gönümellik bilen ýüzlendi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Sadalyk we gönümellik bolsa onuň aýratyn häsiýetidi. («Kolhoz günleri»)

 2. Aç-açyklyk, gümürtiksizlik.

  • Gönümellik bilen edilen iş.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gönümellik - gönümelligi.


Duş gelýän formalary
 • gönümellige
 • gönümelligem
 • gönümelligi
 • gönümelligimi
 • gönümelligine
 • gönümelligini
 • gönümelligiň
 • gönümellikden