gönümel gö‧nü‧mel sypat

 1. Çyn sözli, aýtjagyny göni aýdýan, hakykatçy, dogruçyl.

  • Maýa, sen örän gönümel gyz. (N. Pürliýew, Ikinji gün)

  • Kalbyny ýakymly duýgular bilen doldurdy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 2. Aç-açan, açyk, gümürtiksiz.

  • Andriýanow, näme iş etse, gönümel ederdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • gönümelden
 • gönümele
 • gönümellige
 • gönümelligem
 • gönümelligi
 • gönümelligimi
 • gönümelligine
 • gönümelligini
 • gönümelligiň
 • gönümellik
 • gönümellikden
 • gönümelräk