gönülemek gö‧nü‧le‧mek işlik

 1. Göni ýol bilen gitmek, dogrulamak.

  • Galmagal turzup nätjek, sürüber-dä gönüle-de! («Görogly» eposy)

  • Traktorçy sürlen ýeriň içi bilen gönüläp, ýöräp gitdi.

  • Oba pagtajylygynyň içi bilen gönüläp ugradyk.

 2. Göçme manyda Dogry sözlemek, çynyňy aýtmak, dogryňdan gelmek, dogryňy aýtmak.

  • Gönülesem, gyzym, meniň hem çaga hüwdüläsim, sallançak üwräsim gelýär. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)


Duş gelýän formalary
 • gönüledi
 • gönüledim
 • gönülemek
 • gönülemekden
 • gönülemeli
 • gönülesem
 • gönülesene
 • gönüläp