gönükmek gö‧nük‧mek işlik

 1. Barylmaly ýere ugur boýunça göni gitmek, ugramak.

  • Soň tamlaryň gapdaly bilen dolandy we öz ýoluna baka gönügip, gök otlaryň üsti bilen ädimleýärdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 2. Dogry usul, ugur bilen hereket edip başlamak, işe türgenleşmek, ugrukmak.

  • Işe gönükmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gönükmek - gönügýär, gönüger, gönügipdir.


Duş gelýän formalary
 • gönügen
 • gönügende
 • gönügendi
 • gönügendigi
 • gönügendigini
 • gönügendir
 • gönügeniňden
 • gönügenligi
 • gönügensoň
 • gönüger
 • gönügerden
 • gönügip
 • gönügipdir
 • gönügipdirler
 • gönügýän
 • gönügýändigi
 • gönügýär
 • gönügýärdi
 • gönügýärler
 • gönükdi
 • gönükdiler
 • gönükdir
 • gönükjekdigi
 • gönükme
 • gönükmegi
 • gönükmegidir
 • gönükmegine
 • gönükmegini
 • gönükmegiň
 • gönükmek
 • gönükmekligi
 • gönükmeler
 • gönükmelere
 • gönükmeleri
 • gönükmelerini
 • gönükmeleriniň
 • gönükmeleriň
 • gönükmelidigini
 • gönükmesi
 • gönükmezden
 • gönükmän
 • gönükmäni
 • gönükmäniň
 • gönüksin