gönükme gö‧nük‧me

 1. Okuw kitaplarynda okuwçy tarapyndan işlenilmeli, ýerine ýetirilmeli ýumuş, iş, mesele.

  • Kitabyň bäşinji sahypadaky onunjy gönükmäni işlemeli.

 2. Ýol görkezme, ugrukma.

  • Bir işde täze gönükmeler bermek.


Duş gelýän formalary
 • gönükmede
 • gönükmedäki
 • gönükmeler
 • gönükmelere
 • gönükmeleri
 • gönükmelerini
 • gönükmeleriniň
 • gönükmeleriň
 • gönükmesi
 • gönükmäni
 • gönükmäniň