gönükdirmek gö‧nük‧dir‧mek işlik

 1. Barylmaly ýere göni ugur bilen ibermek, göni ýola salmak, dogry ýol bilen ugratmak, ugrukdyrmak.

 2. Göçme manyda Dogry usul, ugur bilen hereket etdirmek, işe türgenleşdirmek kämilleşdirmek, ugrukdyrmak.

  • Artygy ýönekeý söz bilen gönükdirip bilmejegine ýetdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • gönükdirdi
 • gönükdirdiler
 • gönükdirdim
 • gönükdiren
 • gönükdirende
 • gönükdirendigi
 • gönükdirendigini
 • gönükdirendir
 • gönükdirenem
 • gönükdireni
 • gönükdirenimde
 • gönükdirenimizde
 • gönükdirenligi
 • gönükdirip
 • gönükdiripdir
 • gönükdiripdirler
 • gönükdirjek
 • gönükdirjekdigini
 • gönükdirme
 • gönükdirmegi
 • gönükdirmegine
 • gönükdirmeginiň
 • gönükdirmegiň
 • gönükdirmek
 • gönükdirmekde
 • gönükdirmekden
 • gönükdirmekdir
 • gönükdirmekleri
 • gönükdirmeklige
 • gönükdirmekligi
 • gönükdirmekligiň
 • gönükdirmeklik
 • gönükdirmeler
 • gönükdirmeleri
 • gönükdirmelerine
 • gönükdirmeleriň
 • gönükdirmeli
 • gönükdirmelidigini
 • gönükdirmelidir
 • gönükdirmesi
 • gönükdirmesine
 • gönükdirmesini
 • gönükdirmesiniň
 • gönükdirmeýär
 • gönükdirmäge
 • gönükdirmän
 • gönükdirmäni
 • gönükdirmäniň
 • gönükdirse
 • gönükdirsek
 • gönükdirseň
 • gönükdirseň-de
 • gönükdirýän
 • gönükdirýändiginden
 • gönükdirýändigine
 • gönükdirýändigini
 • gönükdirýändikleri
 • gönükdirýändir
 • gönükdirýänçä
 • gönükdirýär
 • gönükdirýärdi
 • gönükdirýärdiler
 • gönükdirýärdim
 • gönükdirýärler