gömülmek gö‧mül‧mek işlik

Gum, gor we ş. m. bilen basyrylmak, örtülmek.

 • Ýüzleri tozan bilen gömlen, aňyny gideren ilat ýerli-ýerden onuň ýüzüne üşerilýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Hapanyň üsti gömüldi.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar ü çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem gömülmek - gömler, gömlüpdir.

göbegiň gömlen ýeri

seret göbek


Duş gelýän formalary
 • gömlen
 • gömlende
 • gömlendigi
 • gömlendigine
 • gömlendigini
 • gömlenini
 • gömleniň
 • gömlüp
 • gömlüpdir
 • gömlüpmi
 • gömüldi
 • gömüldiler
 • gömüljekdigi
 • gömülmegi
 • gömülmegine
 • gömülmeginiň
 • gömülmek
 • gömülmesi
 • gömülmesini
 • gömülmesiniň
 • gömülmeýär
 • gömülmäge
 • gömülmän
 • gömülýän
 • gömülýär
 • gömülýärmi