gögi

[gö:gi]

Düýe botlandan soň, içinden aýrylýan taşlandy, bölek hapa et.

  • Düýäniň gögi.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar i çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp ü ýazylýar.

Meselem gögi - gögüde, gögüler, gögüsi.


Duş gelýän formalary
  • gögem