gögeýin

[gö:geýin]

Iňňesi bilen haýwanlary çakýan we onun ganyny sorýan ullakan gök siňege meňzeş möjejik.

  • Düýe çökmän, ol öň aýaklary bilen döşündäki gögeýini kowdy. (H. Ysmaýylow, Powestler)

  • Kynjyrap dek duranok. («Görogly» eposy)


Duş gelýän formalary
  • gögeýinden
  • gögeýindi
  • gögeýine
  • gögeýini
  • gögeýiniň
  • gögeýiniňki
  • gögeýinler