göbek gö‧bek at

[gö:bek]

 1. Çaga ene garnyndaka, ony enesi bilen birleşdirýän we iýmitlendirýän içege.

  • Goňşudan gelen gartaň aýal çaganyň göbegini kesdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Garnyň ortasyndaky kesilip daňlan düwün, içege düwni.

  • Seniň göbegiň gömlen ýaly, ömür içerde otyrsynň-la! -- diýdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem göbek - göbegi.

göbek ene

Ýaňy dogan çaganyň göbegini kesen aýal.

öz göbegiňi özün kesmek

Öz ykbalyňy özüň çözmek, öz garyňa daýanyp gün görmek.

 • Ýetim oglan öz göbegini özi keser. (nakyl)


Duş gelýän formalary
 • göbege
 • göbegem
 • göbegi
 • göbegimi
 • göbegin
 • göbeginden
 • göbegine
 • göbegini
 • göbeginiň
 • göbegiň
 • göbekden
 • göbekler
 • göbekli
 • göbeklik
 • göbeklileriniň
 • göbeklisi
 • göbeklisinden
 • göbeklisiniň