göňül gö‧ňül

seret göwün

  • Oýlanýar Tatýana, oýlanýar Güller, Pikirden, hyýaldan doly göwünller. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar ü çekimlisi düşürilip ýazylýar. Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem göňül - göňlüm, göňlüň, göňli.