göýdükdirmek göý‧dük‧dir‧mek işlik

  1. Ýaşlykda ene süýdünde mähri ganman horluk çekmek, kadaly iýmitlenmän horlanmak, göýdük ösmek.

    • Çaga göýdügipdir.

  2. Suw, dökün ýetmezçiligi zerarly ösmän galmak.

    • Ekiniň göýdügen ýerleri bar.