gädik gä‧dik

 1. Haýat we ş. m. ýaly ýerlerde adam geçer ýaly gädilen ýer, geçelge.

  • Ol gädikden geçip, köçe baka gitmän, köne gorpa baka gaçdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Gelin bolmasak-da, gädikden garapdyk. (nakyl)

 2. Erňegi, gyrasy döwük, ýemrik.

  • Stýopka eline gädik çemçesini alyp, tüssäniň içinde gazanyň gapdalynda öz ornuna geçdi. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gädik - gädigi.


Duş gelýän formalary
 • gädige
 • gädigem
 • gädigi
 • gädiginden
 • gädigine
 • gädiginiň
 • gädigiň
 • gädikden
 • gädikdi
 • gädikdir
 • gädikler
 • gädiklerden
 • gädikleri
 • gädikleriniň
 • gädikleriň
 • gädikli
 • gädiklidir
 • gädiksiz