formal for‧mal

Formalizme esaslanýan, formalizm prinsiplerinde bolan.

 • Meýletinlik prinsipini amala aşyrmaklyga formal çemeleşilipdir. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

 • Formal garamak.


Duş gelýän formalary
 • formala
 • formaldyr
 • formallary
 • formally
 • formallygy
 • formallyk
 • formallykdan
 • formallykdy
 • formaly
 • formalydy
 • formalydyr