flagman flag‧man

Gämiler we samolýotlar otrýadynyň ýa-da eskadrasynyň komanduýuşçisi.

flagman gämi

Üstünde gämiler otrýadynyň komanduýuşçisi bolan uly harby gämi ýa-da bir raýonyň iň, uly gämisi.


Duş gelýän formalary
  • flagmanyny