fiziolog fi‧zio‧log

Fiziologiýadan spesialist.

  • Fiziologlaryň ozal bar bolan düşünjelerinde çuňňur özgerişler bolup geçdi. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  • Şeýlelikde iş hakyndaky fiziki düşünje fiziologik düşünjeden tapawutlydyr. («Fizika» kursy)

  • Fiziologlar işe girişdiler.


Duş gelýän formalary
  • fiziologlar
  • fiziologlary
  • fiziologlaryň
  • fiziology