ezmek ez‧mek işlik

 1. Bir zady öllemek, öl etmek, bir zady suwa ýatyrmak, suwa salyp goýmak.

  • Ýok-ýok, soňky tüýkülik sakgal ezmez! (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Irden gür ýagýan ýagyş eşikleri derrew ezýärdi. (B. Gurbanow, Çarwa Mergeniň gürrüňi)

 2. Göçme manyda Rehimsiz gysmak, zulum, sütem bermek, hak-hukuksyz horlamak.

  • Ýadyňda dälmi, onuň Batraklary ezeni? (A. Kekilow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • ezdi
 • ezdim
 • ezeli
 • ezen
 • ezendikleri
 • ezeni
 • ezer
 • ezerdi
 • ezerler
 • ezgin
 • ezip
 • ezipdi
 • ezipdir
 • ezipdirler
 • ezipler
 • ezjegi
 • ezjek
 • ezjekler
 • ezme
 • ezmedi
 • ezmegi
 • ezmegine
 • ezmegini
 • ezmegiň
 • ezmek
 • ezmekde
 • ezmekden
 • ezmeklige
 • ezmekligiň
 • ezmelere
 • ezmeli
 • ezmerin
 • ezmesin
 • ezmez
 • ezmezlige
 • ezmeýär
 • ezmäge
 • ezse
 • ezseň
 • ezsin
 • ezýän
 • ezýändigine
 • ezýänçä
 • ezýär
 • ezýärdi
 • ezýärler