etli et‧li sypat

Eti bolan, eti köp; et atylan, et salnan, et bilen taýýar edilen.

 • Içi etli çorbadan näçe iýesim gelse-de, men utanyp iýip bilmedim. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 • Gaýnamy kemsiz ýeten etli çorba Myradyň agzyna tagamsyz, duzsuz degdi. (B. Kerbabaýew, Yhlasa-Myrat)

 • Etli börek.

agaç etli

Inçe sagat, semiz bolmadyk.


Duş gelýän formalary
 • etlidir
 • etlidirler
 • etlije
 • etlilere
 • etlileri
 • etliligi
 • etliliginiň
 • etlilik
 • etliräk
 • etlisi