etigmek e‧tig‧mek işlik

Özüňi tutmak, gurplanmak, daýanmak, semremek.

  • Ýaňy ýetişenje köşek ene düýäň emjeklerini taýly gezek sokjaýardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • etigip