eteklemek e‧tek‧le‧mek işlik

Bir ýeriň etegi bilen gitmek, etegi tutup durmak: etegi düşmek, aşaklamak.

  • Ukrainanyň Borisenko diýen obasy gür tokaýlygy etekläp otyrdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Owsun atyp gelýärsiň-de-gaçýarsyň, Etekläp etege kümüş saçýarsyň. (B. Kerbabaýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • etekläp