eser e‧ser

 1. Döredijiligiň önümi, işiň zähmetiň netijesi.

  • Ondan eseri diläp alyp bilmejegime takyk gözüm ýetdi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Ýene-de kän çeper eser berjegime söz berýärin. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

  • Edebi eser.

  • Saýlanan eserler.

 2. Birine bir zadyň edýän täsiri, täsir.

  • Ýa oňa heniz yşk eseri ýetmedimikä?! (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Çünki ýetişende yşgyň eseri, Joşan ýaş ýürekleň tolkuny galar. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • eser-de
 • eserde
 • eserden
 • eserdi
 • eserdigi
 • eserdigine
 • eserdigini
 • eserdir
 • eserdäki
 • esere
 • eserem
 • eseri
 • eseri-de
 • eseridi
 • eseridir
 • eserim
 • eserimden
 • eserimi
 • eserimiň
 • eserin
 • eserinde
 • eserinden
 • eserindäki
 • eserine
 • eserini
 • eserini-de
 • eseriniň
 • eseriň
 • eseriňden
 • eseriňe
 • eseriňem
 • eseriňiz
 • eseriňize
 • eseriňizi
 • eseriňiziň
 • eserler
 • eserler-de
 • eserlerde
 • eserlerden
 • eserlerdendir
 • eserlerdenem
 • eserlerdi
 • eserlerdigi
 • eserlerdigine
 • eserlerdir
 • eserlerdäki
 • eserlere
 • eserlerem
 • eserleri
 • eserleri-de
 • eserleridi
 • eserleridir
 • eserlerim
 • eserlerimde
 • eserlerimi
 • eserlerimiz
 • eserlerimizde
 • eserlerimize
 • eserlerimizi
 • eserlerimiziň
 • eserlerimiň
 • eserlerin
 • eserlerinde
 • eserlerinden
 • eserlerindendir
 • eserlerindäki
 • eserlerine
 • eserlerinem
 • eserlerini
 • eserleriniň
 • eserleriniňem
 • eserleriň
 • eserleriňde
 • eserleriňden
 • eserleriňdäki
 • eserleriňi
 • eserleriňizde
 • eserleriňizi
 • eserleriňiziň
 • eserli
 • eserligi
 • eserlik
 • esersiz