esaslandyrmak işlik

[esa:slandyrmak]

 1. Bir zady subutnamalar bilen berkitmek, delil getirmek, delillendirmek.

 2. Bir zadyň (ideýanyň).

  • Esasyny goýmak, düýbüni tutmak, bir zady guramak, döretmek.


Duş gelýän formalary
 • esaslandyran
 • esaslandyranam
 • esaslandyranda
 • esaslandyrandan
 • esaslandyrandygyny
 • esaslandyrandyr
 • esaslandyranlar
 • esaslandyranlara
 • esaslandyranlaryň
 • esaslandyrarlar
 • esaslandyrdy
 • esaslandyrdylar
 • esaslandyrjagyna
 • esaslandyrjak
 • esaslandyrma
 • esaslandyrmady
 • esaslandyrmaga
 • esaslandyrmagy
 • esaslandyrmagydyr
 • esaslandyrmagyň
 • esaslandyrmak
 • esaslandyrmakda
 • esaslandyrmakdyr
 • esaslandyrmaklarynyň
 • esaslandyrmaklyga
 • esaslandyrmaklygyň
 • esaslandyrmaklyk
 • esaslandyrmaklykda
 • esaslandyrmakçy
 • esaslandyrmalar
 • esaslandyrmalary
 • esaslandyrmalaryndan
 • esaslandyrmalaryny
 • esaslandyrmalarynyň
 • esaslandyrmalaryň
 • esaslandyrmaly
 • esaslandyrmalydyrlar
 • esaslandyrmany
 • esaslandyrmanyň
 • esaslandyrmasy
 • esaslandyrmasyna
 • esaslandyrmasynda
 • esaslandyrmasyny
 • esaslandyrmasynyň
 • esaslandyrmaýar
 • esaslandyrsa
 • esaslandyrybam
 • esaslandyryp
 • esaslandyrypdy
 • esaslandyrypdylar
 • esaslandyrypdyr
 • esaslandyrypdyrlar
 • esaslandyrýan
 • esaslandyrýar
 • esaslandyrýardylar
 • esaslandyrýarlar