erbetlemek er‧bet‧le‧mek işlik

  1. Hil taýdan erbet bolmak, ýaman bolmak, ýaramazlamak.

  2. Pese düşmek, beterlemek.

    • Göýä Günüň öňün bulut alan ýaly, Ene erbetledi Hasanyň haly. (G. Seýitliýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • erbetledi