epopeýa e‧po‧pe‧ýa

 1. Edebiýat termini Uly taryhy wakalary beýan edýän epiki häsiýetli çeper eser.

  • «Uruş we parahatçylyk» epopeýasy-bu Rus edebiýatynyň ägirt uly eseridir. («Mugallymlar» gazeti)

 2. Birnäçe uly taryhy wakalar, bir zadyň çylşyrymly taryhy.


Duş gelýän formalary
 • epopeýada
 • epopeýalaryň
 • epopeýany
 • epopeýanyň
 • epopeýasy
 • epopeýasyndaky
 • epopeýasyny