epizod e‧pi‧zod

Edebiýat termini Çeper eseriň belli derejede özbaşdaklyk häsiýeti eýeläp, gutaran bölümi.

 • Ol hekaýanyň käbir epizodlaryna geň galýar. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

 • «30-njy ýyllar» dramasy şol taryhy epizodlary tomaşaçylaryň gözüniň öňünde janlandyrýar. («Mugallymlar» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • epizoda
 • epizoddyr
 • epizodlar
 • epizodlarda
 • epizodlardyr
 • epizodlary
 • epizodlary-da
 • epizodlaryna
 • epizodlaryny
 • epizodlarynyň
 • epizodlaryň
 • epizodlaýyn
 • epizody
 • epizodyna
 • epizodynda
 • epizodyň