epin e‧pin

Bir zadyň epik ýeri, epilen, ýygyrt atan ýeri.

 • Köýneginiň epinlerini ýazyşdyrdy. (B. Soltannyýazow, Kümüş)

 • Emma kagyzyň epinlerini ýazyp, hata çalasyn göz gezdirende, hanjar urlan ýaly tisginip, gözleriniň öňüne ümez aldy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Duran epinleri kertilişen hatlary, biraz öçüşen, kagyza saralan gazýet bölegi okady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • epinden
 • epini
 • epininde
 • epininden
 • epinini
 • epininiň
 • epiniň
 • epinler
 • epinlerdir
 • epinlere
 • epinleri
 • epinlerinde
 • epinlerine
 • epinlerini
 • epinleriniň
 • epinleriň
 • epinli