epilmek e‧pil‧mek işlik

 1. Epin emele gelmek, epin tutmak, gasyn atmak.

  • Onuň köýnegi epilipdir.

 2. Duga formasynda bolmak, egilmek, bükülmek, eplenmek.

  • Ol epilip salam berdi. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

  • Dyzlary oňly epilmeýäni üçin, gar üstünde daban yzy däl-de, birhili goşalanyp süýrenen yz galýardy. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)


Duş gelýän formalary
 • epildi
 • epilen
 • epilende
 • epiler
 • epilibem
 • epilip
 • epilipdir
 • epiljek
 • epilme
 • epilmegi
 • epilmegine
 • epilmegini
 • epilmegiň
 • epilmejek
 • epilmek
 • epilmekligi
 • epilmeler
 • epilmesi
 • epilmeýäni
 • epilmäni
 • epilmäniň
 • epilse
 • epilýän
 • epilýänçä
 • epilýär