entreklemek ent‧rek‧le‧mek işlik

seret entemek 1

  • Ol entrekläp, ýerinden turjak boldy. (N. Pomma, Egri eýikmez)

  • Häki pişik entrekläp gitdi. (J. Akyýew, Mergeniň ogly)

  • Ol duran ýerinde etrekläp gidýärdi. (B. Gurbanow, Duşuşyk)


Duş gelýän formalary
  • entrekläp