entrekleşmek ent‧rek‧leş‧mek işlik

seret enteşmek

  • Duşman häzir hem goňur çaňyň içinde entrekleşip gelýär. (B. Soltannyýazow, Kümüş)


Duş gelýän formalary
  • entrekleşip