entetmek en‧tet‧mek işlik

 1. Biriniň deňagramlylygyny ýitirtmek, ynandyrmak, entirekletmek, çaýkandyrmak.

  • Ýagyrnyňa degen taýak ony entetdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Kündük ony egnine degip entetdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ýel onuň hereketini tesdirmäge ymtylýan ýaly, çenden entedýärdi. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)

 2. Göçme manyda Birini mal-mülksiz galdyrmak, garyp düşürmek, batyrmak.

  • Birini entetmek.

 3. Göçme manyda Horluk çekdirmek, kynçylyga sezewar etmek.

 4. Göçme manyda Bir zadyň ugrunda sergezdan etmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem entetmek - entedýär, enteder, entedipdir.


Duş gelýän formalary
 • enteden
 • entedip
 • entediň
 • entedýärdi
 • entetdi
 • entetdiler
 • entetjek
 • entetmek
 • entetmeli
 • entetseler