entejik en‧te‧jik

 1. Azajyk wagt, bir salymjyk.

  • Goý, başgalar işlesin, men etnejik ýataýyn! (G. Seýitliýew, Goşgular)

  • Bu gyz-a entejik eglense gerek! (A. Kekilow, Söýgi)

 2. Bir azajyk, köp däl, sähelçe.

  • Barja pullarymy berdim, entejik ýetmedi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  • Günüň ýaşaryna entejik salym bardy. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem entejik - entejigi.


Duş gelýän formalary
 • entejikler