eneke e‧ne‧ke

Başganyň çagasyny terbiýeläp saklaýan aýal.

 • Hytaý mama eneke hökmünde olaryň ýanynda galmakçy boldy. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)


Duş gelýän formalary
 • eneke-de
 • enekeler
 • enekelere
 • enekeleri
 • enekelerinden
 • enekelerine
 • enekelerinem
 • enekeleriniň
 • enekeleriň
 • enekelik
 • enekesi
 • enekesinden
 • enekesine
 • enekesini
 • enekesiniň
 • enekä
 • enekäm
 • enekäni
 • enekäniň