endiretmek en‧di‧ret‧mek işlik

 1. Yrandyrmak, sarsdyrmak, titretmek, sandyratmak.

  • Top töweregi endiredýärdi. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

 2. Bozmak, erbet etmek.

  • Yssy onuň ýüregini endiredýärdi.

 3. Endigan, deň etmezlik, kadaly çykarmazlyk, sandyradyp bölüp-bölüp çykarmak.

  • Ol sesini endiredip, şeýle diýdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem endiretmek - endiredýär, endireder, endiredipdir.


Duş gelýän formalary
 • endiredip
 • endiredýärdi
 • endiretdi
 • endiretmek
 • endiretse-de