endiremek en‧di‧re‧mek işlik

 1. Ýygy-ýygydan titremek, sandyramak esasynda bolýan sarsmak, yranmak.

  • Zarbyňyzdan daglar-daşlar endiresin! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Bir zadyň täsiri, gyzma, gahar netijesinde bozulmak, erbet bolmak.

  • Dymyljak ysa ýüregi endiräp, Ogulsoltan eje gaýra çekildi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Diýende, oň sesi çykdy sandyrap, bedeni-de simap deýin endiräp. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Olaryň kelleleri dumanlap, ýürekleri endiräp durdy. (B. Seýtäkow, Gyz salgydy)

 3. Endigan, deň bolmazlyk, kadaly çykmazlyk, kesilip-kesilip sandyrap çykmak.

  • Ogulnur ejäniň agzyndan endiräp çykan sözler Nurjahana aýratyn täsir etdi. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)


Duş gelýän formalary
 • endiredi
 • endiremek
 • endiremeler
 • endiremäniň
 • endiresin
 • endiräp