endiganlaşmak en‧di‧gan‧laş‧mak işlik

[endiga:nlaşmak]

Endigan bolmak, düz bolmak, düzleşmek, tekiz bolmak, tekizleşmek, deňleşmek.

  • Ol ýer endiganlaşypdyr.


Duş gelýän formalary
  • endiganlaşmak
  • endiganlaşypdyr