endişe en‧di‧şe

Alada, ynjalyksyzlyk, rahatsyzlyk, gorky, gaýgy, ätiýaçlanma, howsala.

 • Agyr eklenç endişesi, Olaryň başyndan indi. (Çary Aşyr, Poemalar)

 • Töwekgeliň endişe bilen işi bolmaz! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Bolar-bolmaz üçin düşmez endişä. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

 • Öz içinden uly endişe edip otyrdy. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • endişede
 • endişeli
 • endişesi
 • endişesin
 • endişesine
 • endişesini
 • endişesiniň
 • endişesizligine
 • endişä