enaýyja e‧na‧ýy‧ja sypat

[ena:ýyja]

Eýjejik, oňatja, ýakymlyja, owadanja, görmegeýje.

  • Babaly enaýyja gözlerini tegeläp, Artyga etlejik barmajyklaryny uzatdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Enaýyja dil bilen saýrady. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)

  • Ady-da, özi-de örän enaýyja. (H. Ysmaýylow, Iki atanyň ogly)